Trần Gia M&E Thiết bị thông gió

Trần Gia M&E Thiết bị thông gió

Tokyo - Tōkyō-to

report_problem このプロフェッショナルは、新しい仕事を見つけることに前向きではない

私について:

Công ty TNHH Kỹ thuật Sản xuất – Thương mại Dịch vụ Trần Gia (gọi tắt là Trần Gia M&E) là nhà máy chuyên sản xuất các thiết bị lưu thông gió như ống gió, van gió, miệng gió, quạt gió công nghiệp các dự án và hệ thống công trình công nghiệp, tòa nhà quy mô lớn. Sdt 0933.778.666.

0 外部勧告